Omizje: Človekove pravice danes in tukaj

Informativni / Pogovorna oddaja, Slovenija